GZ-Psycholoog

Wilt u zich na uw doctoraal of universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde verder ontwikkelen tot een breed inzetbare professional in alle sectoren van de gezondheidszorg? Dan is de basisopleiding tot gezondheidszorg (GZ-)psycholoog beslist iets voor u!

Waar werkt de gezondheidszorgpsycholoog?

De GZ-psycholoog werkt in instellingen zoals (G)GZ-instellingen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen. Ook werken veel gezondheidszorgpsychologen in een zelfstandige praktijk. Hier behandelt u zelfstandig mensen met psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps.

Registratie

Het beroep gezondheidszorgpsycholoog is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Na afronding van deze opleiding kunt u zich inschrijven in het register van gezondheidszorgpsychologen ex artikel 3 Wet BIG. Daarmee behoort u tot een erkende beroepsgroep met een beschermde titel.